MER OM PANAMA...

Panamakanalen og Karibien! ET BYGGVERK I MESTERKLASSEN! - Hvis det finnes et virkelig 8 underverk, så må det være her!

Fra Ft.Lauderdale Florida - Los Angeles; Fra 14-16 døgn.
Seil fra Fort Lauderdal/Florida via Panama til Mexicogulfen/Stillehavet, vi besøker også nydelige land som Gran Cayman og Colombia før vi seiler igjennom den utrolige PanamakanalenLocks) og tidlig morgenpassasje gjennom 3 sluser ved 08-tiden gjennom den utrolige Panamakanalen, jungel, seilas over hele Panama-innsjøen, og ved 18-tiden passeres andre og siste delen av kanalen gjennom 3 nye sluser før skipet ankommer siste havn (Gatun Locks) og starter seilasen i et helt nytt hav; det vakre Stillehavet/Mexico Gulf! 

Panamakanalen er en opplevelse utenom det vanlige hvor høydepunktet er den åtte timer lange reisen gjennom den 80 kilometer lange kanalen som er et av vår tids største ingeniørmessige mesterverk. Kanalen ble tegnet og påbegynt av Ferdinand de Lesseps i 1879 . Lesseps hadde tidligere bygget Suezkanalen, men økonomiske skandaler stoppet hans arbeid med Panamakanalen.
 
For $10 millioner i gull inngikk USA en avtale med Panama om opprettelsen av en nøytral kanalesone og arbeidet ble overtatt av et amerikansk selskap. Det første skipet seilte gjennom kanalen i 1914, og dermed var den lange og farefulle ferden rundt Kapp Horn, som kunne strekke seg over måneder for et seilskip, redusert til 8-9 timer. Det er bare 64 kilometer mellom Atlanterhavs- og Stillehavskysten i Panama, men oppfinnsomheten til mesterverkets skapere er synlig gjennom hele kanalen som består av både innsjøer og sluser.
 
Ports of Call starting in
Fort Lauderdale  – Gran Cayman - Colombia - Panama Canal - Panama - Costa Rica - Guatamala - Mexico - Los Angeles

 

Vårt søsterselskap