Hurtigsøk

Kanalfakta
Fakta & Dimensjoner Den opprinnelige Kanalen er 80 km lang. I 1992 passerte 12600 havsgående skip gjennom. Den er operativ døgnet rundt og til enhver tid ligger mange skip på begge sider og venter på tur. Det er tre sett med doble sluser; Miraflores og Pedro Miguel slusene på Stillehavssiden og Gatunslusene på Atlanterhavssiden. I mellom er en kjempestor, kunstig sjø, Lago Gatun. Elva Chagares gir vann til slusene. Slusekamrene er 305 m lange og 33,5 m brede. Den dag i dag blir skip over hele verden bygd slik at de skal kunne passere gjennom. I dag er det bygget en enda større kanal som er i stand til å ta ende større cruisebåter. Kapasitet for den opprinnelige kanalen; Skipslengde 294 m Skipsbredde 32,3 m Dypgående 12,04 m Panamakanalen sett fra sørøst mot nordvest. - Over 900 000 fartøy har passert gjennom den opprinnelige kanalen siden åpningen i 1914 og fram til 2005. Panamakanalen er vel 80 km lang. Den har to sett med sluser på Stillehavssiden, Miraflores- og Pedro Miguel-slusene, og Gatun-slusene, på Atlanterhavssiden. Hvert slusekammer er 305 meter langt, 33,5 meter bredt og 24 meter dypt. Den største avgiften for å passere gjennom kanalen som er betalt til nå, var den 16. mai 2008, da cruiseskipet «Disney Magic» betalte så vidt over 331 200 dollar for å passere. Den laveste avgiften som har blitt satt, var på 36 cent, men det var ikke noe skip, men den amerikanske eventyreren Richard Halliburton som svømte gjennom kanalen i 1928.[40] I gjennomsnitt betaler hver båt ca. 54 000 dollar for å passere. Kanalen har to løp slik at det kan gå skip i begge retninger samtidig. Høydeforskjellen fra havet til Gatunsjøen er 26 meter. På Atlanterhavssiden har slusene massive stålporter som er 21 meter høye og veier 745 tonn hver, men de er allikevel så godt balansert at de bare krever en 30 kW (40 hestekrefter) motor for åpning og lukking. På Stillehavssiden, ved Miraflores, er slusene 24 cm høyere og er utsatt for mye større tidevannsforskjeller. Panamakanalen forbinder Stillehavet med Det karibiske hav og Atlanterhavet ved vannveien gjennom Panama-deltaet. På grunn av Panama-deltaet’s-form går kanalen fra Stillehavet vest–nordvestover gjennom deltaet. Den maksimale størrelsen på skip som kan bruke kanalen kalles «pana-max». For et lasteskip tar en typisk passering gjennom kanalen omkring ni timer. hvilket er nesten 40 skip daglig. Det bredeste er slagskipet USS «New Jersey», som er 294,2 meter langt og 32,91 meter bredt. Utforming: Kanalen består av to kunstige sjøer, flere utvidede eller kunstige kanaler og tre grupper av sluser. Nok en kunstig innsjø, Alejuelasjøen, fungerer som vannreservoar for kanalen. Ved transitt fra Stillehavet til Atlanterhavet passerer et skip følgende punkter: Et skjematisk kart over Panamakanalens strekning med passasjer og sluser. Fra kanalens munning i Panamabukta seiler skipet 13 kilometer opp til de første slusene ved Miraflores, etter å ha passert under hengebrua Puente de las Américas. De to slusene ved Miraflores, som til sammen er 1,7 kilometer lange, og løfter totalt 16,5 meter ved middels havnivå. Den kunstige Miraflores-sjøen, som også er 1,7 kilometer lang og ligger 16,5 meter over havet. Enkeltslusen ved Pedro Miguel, som er 1,4 kilometer lang, og som løfter skipet ytterligere 9,5 meter opp til kanalens hovedvann-nivå, som er 26 meter over havet. Den 13,7 kilometer lange utgravde strekningen Gaillard Cut skjærer gjennom fjellryggen på kontinentet, Culebraryggen (med en høyde på 82 meter over havnivå) og passerer under brua Puente Centenario. Rio Chagres, en naturlig elv, som har blitt dypere og bredere etter oppdemningen som laget Gatúnsjøen, som den etter 8,5 kilometer munner ut i. På Gatúnsjøen, en kunstig innsjø som er laget gjennom byggingen av Gatúndammen, seiler skipet 24 kilometer tvers over Panama-deltaet, som utgjør omtrent halvparten av den totale strekningen. De tre Gatúnslusene transporterer skipet 1,9 kilometer ned til havet på Atlanterhavs-siden. Kanalen avsluttes med en 3,2 kilometer lang strekning ut til Bahía Limón og Det karibiske hav. Den totale strekningen er om lag 80 kilometer, og reisen tar minst 7–8 timer.[8] Den maksimale variasjonen i tidevannet på Stillehavssiden er fra +3,35 meter til –3,20 meter, og løftehøyden ved Miraflores-slusene varierer derfor mellom 13,1 m ved flo og 19,7 ved fjære. Tidevannsvariasjonene på Atlanterhavssiden overstiger ikke 60 centimeter. [9] Middels havnivå på Stillehavssiden er i gjennomsnitt 20 centimeter høyere enn på Atlanterhavssiden. På sitt grunneste er kanalen 13 meter. Landskapet langs kanalen består for det meste av uberørt regnskog. Bare i kanalmunningene på hver side er kanalen omgitt av bymessig bebyggelse og industriområder. Et frakteskip som sluses forsiktig gjennom Miraflores-slusene ved hjelp av «lokomotiv» på hver side. De mest spektakulære delene av kanalen er dens sluser. Slusene er 33,53 meter (110 fot) brede og med en effektiv lengde på 304,8 meter (1 000 fot).[11] Dybden i slusene varierer, men den dypeste er 12,55 meter (41,2 fot) ved den sørlige delen av slusene i området Pedro Miguel.[12] Alle kanalens sluser er doble, og det er altså to parallelle slusetrapper på alle tre sluseområdene, hvilket i teorien tillater samtidig trafikk i begge retninger. Hver slusefylling krever 101 000 kubikkmeter vann, og vannet fylles inn ved hjelp av gravitasjonen og et nettverk av kulverter under hver sluse.[13] Skipene blir holdt på rett kurs i slusene med mindre lokomotiver som går på spor langs slusene. Lokomotivene kalles for «muldyr», etter sine forgjengere som tidigere ble anvendt til oppgaven. Mindre fartøy, som turist- og fritidsbåter, seiler i konvoi, bruker egen motorkraft i slusene og posisjoneres ved egne liner under fylling/tømming av sluse-kammerene. Som sagt så er nybygging av enda større skipsløp er igang, og har nå blitt ferdigstillt for de nye Megaskipene.

Vårt søsterselskap